Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Piotr Ciszewski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
219
     PDF

Książka "Pomoc materialna dla uczniów" poświęcona jest tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się udzielaniem świadczeń pomocy i ewentualnych świadczeniobiorców.

Niniejsza publikacja została podzielona na następujące zagadnienia tematyczne:

 • rodzaje pomocy i źródła ich finansowania,
 • beneficjenci pomocy socjalnej i motywacyjnej,
 • kryteria i procedury przyznawania świadczeń,
 • formy przyznawania i wysokości pomocy,
 • regulamin udzielania pomocy.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jakie są obowiązki podatkowe płatników świadczeń dla uczniów?
 • Jakie znaczenie ma miejsce zamieszkania dla przyznania pomocy?
 • Jak obliczyć i udokumentować dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium?
 • Jakie działania należy podjąć w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania stypendium?
 • Jakie koszty udziału w zajęciach edukacyjnych mogą być pokryte przez JST?
 • Jakie sytuacje uprawniają do otrzymania zasiłku szkolnego?

 

 

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

? Jakie znaczenie ma miejsce zamieszkania dla przyznania pomocy?

? Jak obliczyć i udokumentować dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium?

? Jakie działania należy podjąć w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania stypendium?

? Jakie koszty udziału w zajęciach edukacyjnych mogą być pokryte przez JST?

? Jakie sytuacje uprawniają do otrzymania zasiłku szkolnego?

0 Piotr Ciszewski

Zamknij

Wybierz metodę płatności