ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego

Okładka książki Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego

Okładka książki Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego

Okładka książki Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
253
     PDF

Ebook

26,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Podstawowym celem niniejszej monografii jest sformułowanie diagnozy stanu implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w wybranych samorządach terytorialnych oraz określenie kierunków przyszłych przekształceń nie tylko na badanym obszarze, ale i jako rekomendacje do działań ogólnopolskich. Całość opracowania została podzielona na 10 rozdziałów. Rozdziały 1-4 stanowią teoretyczne wprowadzenie do tematyki realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz usług publicznych. Następnie autorzy przedstawili metodologię zastosowaną w pracy oraz przybliżyli obszar badań w postaci charakterystyki analizowanych województw. Ostatnia część (rozdziały 7-10) stanowi syntezę wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w 2015 r. w gminach województw podlaskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Przeprowadzona ankieta składa się z dwóch części: Polityka społeczna oraz Polityka zrównoważonego rozwoju, co odpowiada układowi pracy. Uzyskane wyniki uzupełniono danymi statystycznymi oraz analizą wybranych dokumentów strategicznych, a także literatury przedmiotu dla uzyskania pełniejszego obrazu analizowanych zagadnień. Całość pracy kończą wnioski i rekomendacje dotyczące stanu, a także możliwości implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce polskich samorządów terytorialnych.
0 Andrzej Rączaszek, Agnieszka Lorek

Zamknij

Wybierz metodę płatności