Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Podatki 2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
696
2w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub

Stan prawny: 1 czerwca 2013 r.

Podatki 2013, wyd. 2 zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2014 r. (ustawa o podatku od towarów i usług). Jest w nim wiele nowych rozporządzeń m.in. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Do niniejszego wydania zostały dodane następujące akty:

 • Rozporządzenie MF w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 • Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących,
 • Rozporządzenie MF w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.

W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawę o podatku od towarów i usług
 • ustawę o podatku akcyzowym,
 • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawę o opłacie skarbowej,

Do ustaw podatkowych dołączono wydane na ich podstawie istotne rozporządzenia.

 

0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności