ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Jacek Ignaczewski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
290
     PDF

Komentarz zawiera omówienie przepisów art. 619-1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poświęconych pochodzeniu dziecka oraz władzy rodzicielskiej. Zmiany wprowadzone ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, które zaczną obowiązywać 13.6.2009 r.:

- zapewniają rodzicom swobodę wyboru nazwiska dziecka, zagwarantowano przy tym pełną równość matki i ojca, zarówno w związkach małżeńskich, jak i pozamałżeńskim,
- wprowadzają nową instytucję "planu wychowawczego" negocjowanego przez rodziców
i zatwierdzanego przez sąd,
- całkowicie przemodelowują instytucję dobrowolnego ustalenia ojcostwa,
- przewidują i szczegółowo regulują instytucję ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, co dotychczas znajdowało się poza zasięgiem uwagi ustawodawcy,
- uznają w zakresie ustalania pochodzenia dziecka zdobycze nauk przyrodniczych,
- wprowadzają racjonalne partnerstwo rodziców i dzieci,
- usuwają poważną lukę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dotyczącą uregulowania problematyki wzajemnych kontaktów rodziców i innych osób bliskich z dzieckiem.

Jacek Ignaczewski - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, autor licznych publikacji z omawianego zakresu.

0 Jacek Ignaczewski

Zamknij

Wybierz metodę płatności