ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej

Okładka książki Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej

Okładka książki Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej

Okładka książki Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej

Wydawnictwo:
Difin
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
153
     PDF

Ebook

27,99 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Publikację można nazwać prze­wodnikiem po tematyce otwartych źródeł informacji. Zawiera przegląd pewnej grupy informacji, ale formy i metody pracy z informacją w dużej mierze charakteryzują się uniwersalizmem, co sprawia, że można je stosować również na innych polach aktywności czło­wieka. Treść książki jest ściśle związana ze zmianami społecznymi, które pozwalają mówić dziś o społeczeństwie informacyjnym. Ostatnia dekada to dynamiczne zmiany społeczne, technologiczne i mentalne. Wciąż zwiększają się możliwości przetwarzania informacji, zwiększa się także ich dostępność i powstają coraz bardziej nowoczesne narzędzia wspomagające pozyskiwanie, selekcję, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji.
Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka:Książka Krzysztofa Liedela i Tomasza Serafina Otwarte źródła informacji w działalności wywia­dowczej wnosi istotny wkład w ciągle jeszcze otwartą sferę badań nad wywiadem jawnoźródło­wym. Stanowi znaczący fragment opisu danej problematyki i może być podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych i wielopłaszczyznowych obserwacji, zarówno o charakterze typologicznym tego zjawiska, jak i jego ujęciu konfrontatywnym. Jest to praca o nieprzeciętnie dużej wartości naukowej.
Dr hab. Bernard Wiśniewski, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej:
Analiza recenzowanego opracowania skłania do stwierdzenia, że stanowi ono udaną próbę prezentacji wiedzy o wykorzystaniu źródeł informacji w działalności wywiadowczej. (...) Autorzy podjęli się trudu opracowania problemów złożonych i niezbyt często poruszanych białego wy­wiadu, z którym związane jest groma?dzenie, analizowanie i ocenianie informacji pochodzących z powszechnie dostępnych źródeł. (...) Wyrażam przekonanie, że książka będzie wartościowym opracowaniem dla tych wszystkich, którzy zajmują się problematyką wykorzystania powszechnie dostępnych informacji w ogóle, nie tylko w szeroko postrzeganej działalności wywiadowczej.

0 krzysztof Liedel, Tomasz Serafin

Zamknij

Wybierz metodę płatności