ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
304
     PDF

Od 17 maja 2011 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 20.1.2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34 poz. 173). Na jej podstawie urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna.

 

W publikacji znajdziesz informacje:

o jakie są przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych,

o jakie działania lub zaniechania mogą wywołać odpowiedzialność majątkową za szkodę wyrządzoną petentowi przy wykonywaniu władzy,

o kto wnioskuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie winy funkcjonariusza publicznego,

o jakie sankcje obejmą kierownika urzędu za nieskierowanie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego,

o kto przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

o kto ustala wysokość odszkodowania,

o jak wygląda odpowiedzialność solidarna urzędników.

 

Książka omawia także następujące obszary odpowiedzialności: służbową, cywilnoprawną i karną. Wyjaśnia jaką odpowiedzialność można ponieść za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, np. w sytuacji przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków czy popełnienia przestępstwa urzędniczego. Poza tym porusza tematykę naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

0 Joanna Borkowska, Michał Culepa, Iwona Grochowalska

Zamknij

Wybierz metodę płatności