ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Okładka książki Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Okładka książki Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Okładka książki Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
204
     PDF

Ebook

14,51 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W rozdziale pierwszym niniejszej pracy zobrazowano problem, w obliczu którego stanęła dzisiaj teleinformatyka policyjna. W dobie wszechobecnej informatyzacji wskazana została potrzeba budowy bezpieczeństwa Policji na podstawie jakości rozwiązań IT. Rozdział drugi poświęcony został zagadnieniu jakości projektów teleinformatycznych realizowanych w Policji. Wychodząc od powszechnie przyjętych definicji projektów, określono kryteria oceny ich rezultatów. Korzystając z wiedzy teoretycznej oraz badań przeprowadzonych w dziedzinie zarządzania projektami, wskazane zostały kluczowe aspekty, istotne dla zapewnienia efektywnego prowadzenia przedsięwzięć teleinformatycznych. Wysoka jakość rezultatów projektów teleinformatycznych winna być troską i celem organizacji, która chce zapewnić sobie bezpieczeństwo w postaci dogodnych warunków do doskonalenia i rozwoju. W rozdziale trzecim, na bazie diagnozy poziomu usług świadczonych przez pion teleinformatyki policyjnej uzasadniono potrzebę kontynuowania dotychczas przyjętego kierunku prac i zapewnienia projakościowej metody zarządzania, aby możliwe było skorzystanie z oferty innowacyjności otoczenia. Podkreśliwszy specyfikę rozwiązań IT, uznawanych powszechnie za projekty wysokiego ryzyka, wskazane zostały elementy, które w sposób istotny wpływają na poprawę jakości ich rezultatów. Skonkretyzowane zostały obszary wymagające wprowadzenia działań naprawczych i nowych rozwiązań. Opisane zmiany w podejściu do zarządzania projektami mają służyć skutecznemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii, a w konsekwencji osiąganiu celów biznesowych organizacji. Założenia budowy użytecznej metodyki zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji przedstawiono w sposób szczegółowy w rozdziale czwartym. Główną przesłanką opracowania metody zarządzania projektami była potrzeba wdrożenia narzędzia dostosowanego do możliwości i zidentyfikowanych potrzeb organizacji. Zaproponowane zostało heurystyczne podejście oparte na twórczym myśleniu, poprzedzone analizą ogólnodostępnych metod zarządzania projektami IT. W rozdziale piątym wykazany został związek pomiędzy jakością wdrażanych rozwiązań teleinformatycznych w Policji a jej bezpieczeństwem. Poruszona problematyka bezpieczeństwa daje obraz ewolucji tego pojęcia. Na podstawie istniejących definicji i poglądów omówiony został jego fenomen w różnych kontekstach.

0 Małgorzata Pawłowicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności