ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Nagrobek Jerzemu Hołowni, słudze i towarzyszowi husarskiemu tegoż Księcia, podczas pogromu rokoszanów zabitemu (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Nagrobek Jerzemu Hołowni, słudze i towarzyszowi husarskiemu tegoż Księcia, podczas pogromu rokoszanów zabitemu

Okładka książki Nagrobek Jerzemu Hołowni, słudze i towarzyszowi husarskiemu tegoż Księcia, podczas pogromu rokoszanów zabitemu

Okładka książki Nagrobek Jerzemu Hołowni, słudze i towarzyszowi husarskiemu tegoż Księcia, podczas pogromu rokoszanów zabitemu

Okładka książki Nagrobek Jerzemu Hołowni, słudze i towarzyszowi husarskiemu tegoż Księcia, podczas pogromu rokoszanów zabitemu

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Na­gro­bek Je­rze­mu Ho­łow­ni, słu­dze i to­wa­rzy­szo­wi hu­sar­skie­mu te­goż Księ­cia, pod­czas po­gro­mu ro­ko­sza­nów za­bi­te­mu Stań, pro­szę, ty, co mi­jasz! -- Ho­łow­nię Je­rze­go  W Wiel­kim Księ­stwie Li­tew­skim szlach­ci­ca za­cne­go  Ta za­my­ka mo­gi­ła, któ­ry w mło­dym wie­ku  Co słusz­na ry­cer­skie­mu po­ka­zał czło­wie­ku.  Prze­byw­szy wprzód z ocho­ty wę­gier­skie Bał­cha­ny,  Cho­dził śmia­ły na­je­znik po bu­dziń­skie ścia­ny,  Gdzie na har­cu nie­szczę­snym bę­dąc po­ima­ny  Sześć lat miał na No­ral­bie na no­gach kaj­da­ny. [...]

Daniel Naborowski
Ur. 1573 w Krakowie Zm. 1640 w Wilnie Najważniejsze dzieła: Na oczy królewny angielskiej, Róża, Cień, Nic Syn krakowskiego aptekarza, wyznawca kalwinizmu. Studiował na zagranicznych uniwersytetach (Wittemberga, Bazylea, Padwa), później pracował jako lekarz, nauczyciel i dyplomata na dworze Radziwiłłów, niejako przy okazji dedykując im wiele wierszy. Uważany za typowego przedstawiciela barokowej poezji dworskiej, opartej na efektownych konceptach. Wyróżnia go pewna niematerialność jego utworów. Wyrafinowane komplementy z wiersza Na oczy królewny angielskiej nie mówią nic o chwalonym obiekcie, dar z dedykowanej Krzysztofowi "Piorunowi" Radziwiłłowi Róży okazuje się "mrozem spłodzonym" śladem mrozu na szybie, a brawurowy wiersz Nic stwierdza jednoznaczną przewagę "niczego" nad "czymś". Na tle barokowej poezji wiersze Naborowskiego wyróżnia też naturalna, niemal współczesna składnia i brak zamiłowania do ozdobników.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Daniel Naborowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności