ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Nacjonalizacja i reprywatyzacja (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Konrad Osajda
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
148
     PDF

Prezentowane opracowanie jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym kompleksową źródłową pracą poświęconą problematyce nacjonalizacji i reprywatyzacji.

W książce wyróżniono 16 rozdziałów, poświęconych m.in. nacjonalizacji nieruchomości rolnych, przemysłu, nieruchomości kościelnych, ale również mieniu poniemieckiemu i zabużańskiemu oraz reprywatyzacji. W odniesieniu do każdego problemu zestawiono najważniejszą literaturę przedmiotu, akty prawne oraz orzecznictwo. Pozwala to szybko poznać stan prawny dla danej sprawy.

Praca kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. W pierwszej kolejności do prawników - praktyków, zajmujących się sprawami reprywatyzacyjnymi, dla których może stanowić zbiór najczęściej użytkowanych aktów prawnych i orzeczeń. Książka może także pomóc sędziom w szybkim znalezieniu najważniejszych orzeczeń ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy oraz osobom zajmującym się nacjonalizacją i reprywatyzacją naukowo, jako sumaryczne uporządkowanie najważniejszych problemów w tej dziedzinie.

0 Konrad Osajda

Zamknij

Wybierz metodę płatności