ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Ewa Gmurzyńska
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
426
     PDF

Publikacja omawia praktyczne aspekty mediacji, jednej z wielu metod alternatywnego rozwiązywania sporów, funkcjonującej od wielu lat w Stanach Zjednoczonych.

Przeniesienie instytucji mediacji na grunt europejski skłania do pytania o możliwość zaadoptowania wypracowanych na gruncie common law procedur na grunt prawa polskiego i europejskiego.

Pytanie to staje się szczególnie ważne w kontekście ostatnich zmian prawa europejskiego w tej dziedzinie, jak również w kontekście wprowadzenia instytucji mediacji w prawie polskim w sprawach karnych, nieletnich, z zakresu sporów zbiorowych, a ostatnio w sprawach cywilnych.

Autor publikacji przedstawia te różnice w amerykańskim systemie prawnym i systemie prawa cywilnego, które mogą mieć wpływ na sposób jej stosowania i kierunki rozwoju tej instytucji w Europie.

Książka przydatna będzie praktykującym mediatorom, prawnikom, arbitrom oraz sędziom.

0 Ewa Gmurzyńska

Zamknij

Wybierz metodę płatności