ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Lili (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Lili

Okładka książki Lili

Okładka książki Lili

Okładka książki Lili

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
49
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Li­li I Ale co my te­raz po­cznie­my z so­bą? -- Raz... dwa... trzy... Nie wiem, to już Jó­zia gło­wa -- od­po­wie­dzia­ła Kor­czew­ska, po­chy­la­jąc się nad szy­deł­ko­wą ro­bót­ką. -- Jó­zio do­brze my­śli o nas. Koń­czę te ser­we­ty, bo pre­zy­den­to­wa obie­ca­ła mi sprze­dać. Raz... dwa... trzy... -- li­czy­ła po ci­chu i tak się za­to­pi­ła w ro­bo­cie, że nie wi­dzia­ła wzbu­rze­nia Gał­kow­skiej, któ­ra pręd­ko i nie­cier­pli­wie bie­ga­ła po po­ko­ju; tak nie­cier­pli­wie, aż wiel­ka, ja­sna pe­le­ry­na, któ­rą mia­ła na ra­mio­nach, fru­wa­ła za nią, wy­dę­ta, i ude­rza­ła w twarz mło­de­go chło­pa­ka, sie­dzą­ce­go pod pie­cem. [...]

Władysław Stanisław Reymont
Ur. 7 maja 1867 r. w Kobielach Wielkich Zm. 5 grudnia 1925 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Chłopi (1904-1909), Ziemia Obiecana (1899), Komediantka (1896), Fermenty (1897) Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, twórca powieści i nowel, czołowy twórca okresu Młodej Polski. Jego prozę cechuje realizm z elementami naturalizmu. Urodził się w zdeklasowanej rodzinie szlacheckiej jako syn organisty (nazwisko ojca brzmiało Rejment) i zubożałej szlachcianki. Edukację zakończył we wczesnym wieku. Próbował wielu zawodów: był krawcem, wędrownym aktorem, pracował na kolei i myślał o wstąpieniu do zakonu. Ostatecznie jednak swoje powołanie odkrył w pisarstwie, które przyniosło mu światową sławę. W 1924 roku, jako drugi Polak, dostał Nagrodę Nobla za pisaną przez ponad siedem lat powieść Chłopi. autor: Marianna Krawczyk

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Władysław Stanisław Reymont

Zamknij

Wybierz metodę płatności