ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks wyborczy. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Bogusław Banaszak
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
764
2w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub

Prezentowany Czytelnikom komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka dotyczy nowego uregulowania o charakterze kodeksowym w polskim systemie prawnym - Kodeksu wyborczego z 5.1.2011r., który zastąpił obowiązujące dotychczas trzy ordynacje wyborcze, ustawę o wyborze prezydenta RP i ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Jest to akt prawny sumujący obowiązujące dotąd przepisy, niektóre z nich modyfikując, w części wprowadzając również zupełnie nowe rozwiązania, określający zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

  1. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego;
  5. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

a  także zawiera przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom.

Proponowany komentarz w sposób jasny i przejrzysty prowadzi Czytelnika przez kolejno omawiane zagadnienia, szczególnie koncentrując się na wyjaśnianiu nowych, nieznanych wcześniej rozwiązań takich jak:

  • jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu
  • parytety na listach wyborczych
  • rejestry wpłat i kredytów na rzecz komitetów wyborczych
  • ujednolicenie godzin głosowania we wszystkich rodzajach wyborów
  • możliwość głosowania listownego za granicą.

Komentarz adresowany jest do każdego praktykującego prawnika (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie), w szczególności obsługującego jednostki administracji państwowej i samorządowej (np. rady gminy, powiatu, sejmik województwa, wójt, burmistrz, marszałek województwa), jak również dla studentów prawa, administracji, politologii, a także dla każdego obywatela chcącego zgłębić zasady wyboru na wszystkie szczeble władzy publicznej. Niniejsza książka prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury w omawianej dziedzinie oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo przedmiotowe, uwzględniajac aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i z dziedzin pokrewnych.

0 Bogusław Banaszak

Zamknij

Wybierz metodę płatności