ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
735
     PDF

Stan prawny: 1 lipca 2013 r.

Edycja Sądowa zawiera:

 • Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa o krajowym rejestrze sądowym
 • Ustawa - przepisy wprowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym
 • Ustawa o wydawaniu monitora sądowego i gospodarczego
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001)
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (EZIG)
 • Ustawa o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i spółce europejskiej
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności