ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
738
     PDF

Stan prawny: 1 sierpnia 2012 r.

EDYCJA SĄDOWA zawiera:

 • KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH USTAWA O ZMIANIE USTAWY - KODEKS CYWILNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
 • USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
 • USTAWA - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
 • USTAWA O WYDAWANIU MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
 • USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOOECI GOSPODARCZEJ
 • USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH
 • PRAWO WŁASNOOECI PRZEMYSŁOWEJ
 • PRAWO UPADŁOOECIOWE I NAPRAWCZE
 • KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (WYCIĄG)
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2157/2001 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE STATUTU SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ (SE) (2157/2001)
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG)
 • USTAWA O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności