ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
748
     PDF

EDYCJA SĄDOWA zawiera:

 • Kodeks Spółek Handlowych. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej
 • Ustawa o termianch zapłaty w transakcjach handlowych
 • Prawo Własności Przemysłowej
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze
 • Kodeks Postępowania Cywilnego (wyciąg)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 R. w sprawie statutu Spółki Europejskiej (SE) (2157/2001)
 • Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (EZIG)
 • Ustawa o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i Spółce Europejskiej
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności