ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
709
     PDF

Stan prawny: styczeń 2014 r.

EDYCJA SĄDOWA zawiera:

 • Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa - przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001)
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG)
 • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności