ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1902
     PDF

Tom V obejmuje, oprócz szczegółowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych, komentarz do przepisów:

  • Kodeksu cywilnego regulujących zagadnienia prokury i firmy,
  • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego oraz
  • rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

W dziele uwzględniono, w stosunku do poprzedniego wydania, ostatnie zmiany do wymienionych aktów prawnych, a także nowe poglądy w doktrynie i judykaturze.

0 Janusz Szwaja, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szumański

Zamknij

Wybierz metodę płatności