ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks spółek handlowych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1442
     PDF

Stan prawny: 31 sierpnia 2013 r.

Dzieła z serii KOMENTARZE KODEKSOWE tworzą kanon literatury prawniczej. Prawo polskie opiera się na kodeksach. Ich nazwa odwołuje się do tradycji prawnej i podkreśla rangę tych ustaw, jako trzonu systemu prawnego.

Komentarze publikowane w tej serii wydawniczej wyróżniają się jednolitym opracowaniem. Uporządkowana struktura tekstu i czytelnych haseł, śródtytuły i żywa pagina są cenna pomocą w korzystaniu z komentarza.

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych zawiera omówienie poszczególnych tytułów kodeksu: przepisów ogólnych wspólnych dla wszystkich spółek, dla spółek osobowych oraz dla spółek kapitałowych. Autorzy komentują następnie spółki osobowe:

 • spółkę jawną (przepisy ogólne, stosunek do osób trzecich, stosunki wewnętrzne spółki, rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika oraz jej likwidację),
 • spółkę partnerską (przepisy ogólne, stosunek do osób trzecich i zarząd, rozwiązanie spółki);
 • spółkę komandytową (przepisy ogólne, stosunek do osób trzecich oraz stosunki wewnętrzne spółki);
 • spółkę komandytowo-akcyjną (przepisy ogólne, powstanie spółki, stosunek do osób trzecich, stosunki wewnętrzne spółki, rozwiązanie i likwidację spółki oraz wystąpienie wspólnika).

Szczegółowo została przedstawiona problematyka dotycząca spółek kapitałowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Część komentarza dotycząca spółki akcyjnej jest poświęcona powstaniu spółki, prawom i obowiązkom akcjonariuszy, organom spółki, zmianie statutu i zwykłemu podwyższeniu kapitału zakładowego, warunkowemu podwyższeniu kapitału zakładowego, obniżeniu kapitału zakładowego, rozwiązaniu i likwidacji spółki, odpowiedzialności cywilnoprawnej. Autorzy omawiają także zmienione przepisy poświęcone łączeniu, podziałowi i przekształcaniu spółek. Szczegółowo została przedstawiona problematyka odpowiedzialności karnej. Komentarz zawiera również omówienie zmian w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe.

Ogromnym atutem komentarza jest powołana, bardzo bogata literatura przedmiotu, znajdująca się na początku każdego komentowanego rozdziału oraz szczegółowe odwołania do innych pozycji literatury w treści komentarza.

Duży walor praktyczny stanowi także powoływane licznie orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych przez autorów. Bardzo wartościowa w przypadku tej książki jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, które praktyk, korzystający z komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji.

Zalety publikacji

 • Jednotomowe wydanie. Wszystkie komentarze w jednym wygodnym i poręcznym tomie.
 • Atrakcyjna cena. Specjalistyczna wiedza opracowana przez ekspertów w niskiej cenie.
 • Blisko 1500 stron praktycznych omówień.
 • Najaktualniejszy. Zawiera omówienie ostatnich nowelizacji KSH.
 • Dostęp on-line do wybranych aktów prawnych gratis!

Publikacja omawia szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania, m.in.:

 • zobowiązania do dołączenia oświadczenia zarządu, że dołączony prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, zostały opublikowane  zgodnie z przepisami w przypadku objęcia akcji w ramach oferty publicznej - ustawa z 8.3.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 433);
 • zobowiązania spółki publicznej, w przypadku braku możliwości udostępnienia formularzy na stronie internetowej, do wskazania na tej stronie sposobu i miejsca uzyskania formularzy oraz do nieodpłatnego wysłania za pomocą operatora pocztowego - ustawa z 23.11.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529);
 • uchylenie zapisu dotyczącego braku sukcesji podatkowej w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową oraz uregulowanie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę, który nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych - ustawa z 16.11.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342). Zmiany weszły w życie 1.1.2013 r.
 • wyłączenie z kręgu instytucji finansowych narodowego fundusz inwestycyjnego oraz wyłączenie stosowanie przepisów szczególnych dotyczących narodowych funduszy inwestycyjnych - ustawa z 30.3.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 596). Zmiana weszła w życie 1.1.2013 r.

Publikacja przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

0 Janusz A. Strzępka, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek

Zamknij

Wybierz metodę płatności