ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks postępowania karnego. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1608
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Niniejsza pozycja,  Komentarz do ustawy Kodeks postępowania karnego, to kontynuacja niezwykle popularnego komentarza wydawanego dotychczas jako Komentarze Becka, obecnie w limitowanej serii Duże Komentarze Becka.

 

Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny - zarówno starszych, jak i tych najnowszych.

Poręczny - mniejszy format w tej serii z praktycznym, nowym układem treści jednotomowego Komentarza do całego KPK, czyni z tej publikacji pozycję nie tylko praktyczną merytorycznie, ale również niezwykle wygodną w użyciu. 

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany ustawodawcze ( z 16.9.2011r.) wchodzące w życie 1.1.2012 r., traktujące o wzajemnych stosunkach państwa polskiego i państw członkowskich UE odnośnie:

  • wystąpień o wykonywanie kary pozbawienia wolności,
  • wystąpień o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a także wystąpień państwa członkowskiego UE o wykonywanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie.

Publikacja szeroko omawia również wprowadzone od czasu ukazania się poprzedniego wydania zmiany wynikające z :

  • ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • ustawy z 1.4.2011r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • ustawy z 15.4.2011r. o działalności leczniczej

a także nowości w zakresie:

  • nowelizacji zakazu reformationis in peius w razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania,
  • regulacji dotyczących pomocy prawnej w postępowaniu przygotowawczym,
  • wystąpienia państwa członkowskiego UE do właściwego organu polskiego o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków (adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych), stanowi również nieocenioną pomoc  doktorantom i studentom.

0 Katarzyna Boratyńska, Andrzej Sakowicz, Andrzej Ważny

Zamknij

Wybierz metodę płatności