ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Andrzej Zieliński
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
2372
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ
Kodeks postępowania cywilnego, jako jedna z najobszerniejszych polskich ustaw, jest również jedną z najczęściej nowelizowanych, dlatego przygotowane zostało kolejne, szóste wydanie uwzględniające największą, wchodzącą  w życie 3.5.2012 r. nowelizację niniejszej ustawy z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy


Co wyróżnia naszą publikację:

Publikacja zawiera także inne zmiany wprowadzone m.in. na podstawie:

ustawy z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która weszła w życie 18.6.2011 r. wprowadzającej m.in. art. 50527a, którego celem jest usunięcie luki, powstałej wskutek braku regulacji uzupełniającej instytucję wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w postępowaniu w sprawie drobnych rosz­czeń. Zmienione zaś art. 8201-8203 i 8403 poszerzają katalog przesłanek zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika;
ustawy z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 20.7.2011 r., zmieniającej art. 531, który wyeliminował przyczynę oczywistej bezzasadności spośród dotychczasowych podstaw odrzucenia wniosku. W art. 3942 ustawa wprowadziła zaś instytucję odwołania poziomego, dającą stronom (uczestnikom postępowania) prawo do zaskarżania zażaleniem po­stanowień wydanych przez sąd drugiej instancji, dotychczas niezaskarżalnych;
ustawy z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 6.1.2012 r., określającej tryb i terminy upublicznienia obwieszczenia o licytacji nieruchomości;
ustawy z 26.5.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 13.8.2011 r., wprowadzającej nowe regulacje dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Przystępując do opracowania niniejszego komentarza, Autorzy przyjęli założenie, że ma on być pomocą w rozwiązywaniu problemów procesowych, jakie wyłaniają się na tle stosowania Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego, poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, autorzy komentarza wykorzystali bogaty dorobek judykatury i doktryny.

0 Andrzej Zieliński

Zamknij

Wybierz metodę płatności