ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
705
     PDF

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego oraz procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Plastikowa okładka gwarantuje trwałość oraz wygodne korzystanie ze zbioru.

Publikacja zawiera m.in.:

  • Kodeks karny,
  • Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
  • ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • Kodeks postępowania karnego,
  • ustawę o świadku koronnym,
  • Kodeks wykroczeń,
  • Kodeks karny wykonawczy,
  • rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych,
  • rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
  • oraz akty wykonawcze.
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności