Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kodeks cywilny. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1785
     PDF

"Kodeks cywilny. Komentarz" pod red. prof. Edwarda Gniewka jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny.

Niniejsze, 4 wydanie zawiera m.in. omówienie ustaw nowelizujących KC dotyczących:

  • wykładni w przypadku sprzeczności wzorca umownego z umową,
  • zmiany zasad dziedziczenia małżonków, rodziców i rodzeństwa,
  • zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, przy umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek,
  • gwarancji w zakresie zapłaty za roboty budowlane.

Publikacja odnosi się również do najnowszych zmian w KC wprowadzonych ustawą z 22.07.2010 r. o zmianie ustawy KC, KPC oraz PrUpN, wchodzącej w życie 25.09.2010 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 1037) dotyczącej szkody powstałej w związku z wydaniem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji.

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyki stosowania prawa, jak i dla doktryny prawa cywilnego, a także studentów.

0 Beata Burian, Andrzej Cisek, Wojciech Dubis, Edward Gniewek

Zamknij

Wybierz metodę płatności