ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Katalog dowodów w postępowaniu karnym (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Malgorzata Czerwińska, Paweł Czarnecki
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
397
     PDF

Katalog dowodów w postępowaniu karnym pod redakcją dr Pawła Czarneckiego i Małgorzaty Czerwińskiej stanowi zbiór referatów wybitnych autorów z zakresu prawa karnego. Publikacja  jest zwieńczeniem Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów "Mozaika dowodów w postępowaniu karnym", która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Krakowie. Konferencja zorganizowana została przez Sekcję Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niniejsza publikacja stanowi  bogaty dorobek literatury prawniczej i jest próbą odpowiedzi na nurtujące pytania o konieczność przeprowadzenia zmian w procedurze karnej w zakresie postępowania dowodowego i kierunku tychże zmian. Dzięki szerokiej różnorodności tematycznej artykułów w sposób rzetelny udało się przedstawić charakterystykę tytułowego katalogu dowodów, która obejmuje nie tylko konkretne analizy poszczególnych środków dowodowych, ale także poddaje pod osąd wartość takich dowodów dla procesu. Z uwagi na nowelizację Kodeksu postępowania karnego autorzy w swoich pracach odwoływali się także do kształtu, jaki postępowanie dowodowe przybierze po jej wejściu w życie. Starano się dokonać oceny nowych rozwiązań, ich przewidywanej skuteczności i wpływu na przebieg całego postępowania karnego. Obszerna tematyka poruszana podczas konferencji pozwala na konstatację, iż każdy, kto jest zainteresowany procedurą karną, znajdzie coś dla siebie.

Zagadnieniami, z którymi Czytelnik będzie miał możliwość się zapoznać w prezentowanej monografii są:

 • prawo dowodowe nową dziedziną prawa? Ziarnko kryminalistyki na karnoprocesowej niwie;
 • ciężar dowodu i jego domniemana obecność w polskim procesie karnym;
 • confessio (non) est regina probationum?;
 • fruit of the poisonous tree doctrine in Anglo-American and Polish legal systems;
 • dowód prywatny u progu zmian nowelizacyjnych;
 • dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym;
 • dowód z zeznań małoletniego w świetle nowelizacji art. 185a i 185b KPK;
 • świadek koronny w polskim procesie karnym - (nie)potrzebny?;
 • promile w protokole, czyli przesłuchiwanie osób nietrzeźwych;
 • działania podstępne a działania podchwytliwe w warunkach polskiego i niemieckiego procesu karnego;
 • tajemnica spowiedzi w postępowaniu karnym;
 • rola tłumacza w znowelizowanej procedurze karnej;
 • przesłuchanie świadka na odległość;
 • podsłuch procesowy a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej;
 • wykorzystanie prywatnego nagrania z tortur w polskim postępowaniu karnym;
 • dowód elektroniczny w postępowaniu karnym;
 • dowody cyfrowe w postępowaniu karnym w porządkach prawnych commoncivil law;
 • praktyczne trudności związane z cyfrowymi środkami dowodowymi;
 • pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych w postępowaniu przygotowawczym;
 • wykorzystanie technologii 3D w postępowaniu dowodowym;
 • pozyskiwanie dowodu przy wykorzystaniu ekspertyzy osmologicznej;
 • ekspertyza psychiatryczna jako dowód w postępowaniu karnym;
 • opinia psychologiczna jako próba sprostania zasadzie prawdy materialnej;
 • wartość dowodowa profilu psychologicznego w postępowaniu karnym;
 • ochrona dóbr osobistych a okazanie;
 • nadzór prokuratora nad postępowaniem dowodowym;
 • problematyka dowodu w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
 • mozaika dowodów w postępowaniu karnym - garść refleksji.
0 Malgorzata Czerwińska, Paweł Czarnecki

Zamknij

Wybierz metodę płatności