ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Infor PL
Okładka książki/ebooka Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

Okładka książki Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

Okładka książki Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

Okładka książki Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

Wydawnictwo:
Infor PL
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
13
     PDF
W 2015 r. wszedł w życie pakiet zmian w przepisach, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta deregulacja). Deregulacja ma przynieść

przedsiębiorcom oszczędności (w szczególności przedsiębiorcom małym i średnim) ze

względu na wprowadzane uproszczenia procedur administracyjnych i likwidację niektórych

obowiązków informacyjnych.Dzięki nowelizacji:skróci się czas trwania kontroli granicznych

w portach morskich do 24 godzin oraz wydłuży termin na rozliczenie VAT w imporcie przez

upoważnionych przedsiębiorców (AEO), ważność zachowają orzeczenia lekarskie potwierdzające

zdolność do pracy (mimo zmiany pracodawcy), a przychody pracowników dowożonych

przez pracodawców do pracy zostaną zwolnione z podatku dochodowego.Przedsiębiorcy będą też mogli uzyskać wiążące informacje akcyzowe w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz

rodzaju wyrobu akcyzowego oraz ustalać przychód z tytułu zaliczek rejestrowanych w kasie

rejestrującej na potrzeby podatku dochodowego w tym samym momencie co obrót ustalany

dla celów VAT. W raporcie prezentujemy przegląd ułatwień wprowadzanych w 2015 r. czwartą

ustawą deregulacyjną (tj. ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności

gospodarczej – Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
0 Infor PL

Zamknij

Wybierz metodę płatności