ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Joanna Kos-Łabędowicz
Okładka książki/ebooka Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta

Okładka książki Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta

Okładka książki Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta

Okładka książki Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
193
     PDF

Książka przedstawia syntetyczny przegląd teorii zachowań konsumenta w procesie podejmowania decyzji nabywczych związanych z korzystaniem z Internetu. Autorka proponuje klasyfikację internetowych źródeł informacji o produktach i usługach oraz formułuje zalecenia dla podmiotów tworzących elektroniczny przekaz marketingowy.

Tematyka /monografii/ jest bardzo aktualna i interesująca zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i utylitarnego. Zmiany zachodzące w zachowaniach nabywczych konsumentów są uwarunkowane między innymi pojawieniem się nowych źródeł informacji, do których można zaliczyć źródła internetowe. Recenzowana monografia dr Joanny Kos-Łabędowicz wychodzi naprzeciw tym praktycznym i teoretycznym potrzebom.

Dr hab. Grażyna Rosa

prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

0 Joanna Kos-Łabędowicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności