ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Infor PL
Okładka książki/ebooka Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Okładka książki Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Okładka książki Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Okładka książki Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Wydawnictwo:
Infor PL
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
38
     PDF
Podstawą funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny warunek realizacji celów i zadań statutowych. Zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych wynikają z uregulowań wewnętrznych kierownika jednostki, wydanych na podstawie art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która sprowadza się m.in. do ochrony zasobów oraz ich właściwego wykorzystania.Jedną z podstawowych form kontroli nad majątkiem publicznym, stanowiącym własność jednostek sektora finansów publicznych, jest inwentaryzacja. Jednostki te na podstawie art. 40 ustawy o finansach publicznych mają obowiązek prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad ewidencji aktywów i pasywów, wynikających z rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kontRównie istotne kwestie w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych stanowią zagadnienia regulujące zasady odpowiedzialności, które można przypisać pracownikom z tytułu powierzenia im mienia jednostki. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi można powierzyć z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności oraz narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie roboczePodsumowując, treść instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie powinna być ukształtowana tak, aby była zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz naturą regulowanego stosunku pracy.
0 Infor PL

Zamknij

Wybierz metodę płatności