ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Bochenek Mirosław
Okładka książki/ebooka Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły

Okładka książki Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły

Okładka książki Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły

Okładka książki Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
376
Druk:
oprawa miękka

W trzecim tomie autor prezentuje dokonania zarówno autorów rewolucji subiektywno-marginalnej, jak i co stanowi novum tego typu opracowań prekursorów tej rewolucji. Twórcy wspomnianego przewrotu naukowego zastosowali nowe metody dociekań, głównie metodę matematyczną, oraz zmodyfikowali przedmiot i zakres prowadzonych badań, dzięki czemu przyczynili się do uteoretyzowania ekonomii oraz stworzenia mikroekonomii. Autor zwraca uwagę, że fundamentalne koncepcje tego przewrotu powstały niemal jednocześnie w wielu ośrodkach niezależnie od siebie, czyli były efektem odkryć wielokrotnych.

Recenzowana praca jest częścią pięknego dzieła dr. hab. M. Bochenka, syntezy rozwoju myśli ekonomicznej na świecie. Rozprawa ta jest ukoronowaniem dotychczasowego dorobku naukowego autora w zakresie historii ekonomii. Jego zasługą jest to, że dotarł do oryginalnych prac nie tylko w Polsce, lecz także we Wiedniu i w Zurychu. Tę benedyktyńską pracę połączył z usystematyzowaniem ogromnego materiału historycznego i jego wartościowaniem.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Stanisza

0 Bochenek Mirosław

Zamknij

Wybierz metodę płatności