ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Damian Muniak
Okładka książki/ebooka Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych

Okładka książki Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych

Okładka książki Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych

Okładka książki Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
201
     PDF
Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z grzejnikami w wodnych instalacjach grzewczych. Omówiono w niej:
- problematykę komfortu cieplnego oraz jego wpływ na dobór systemu grzewczego i typu grzejnika,
- typy i rodzaje grzejników,
- różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w systemach grzewczych,
- metodykę przeprowadzania obliczeń służących właściwemu doborowi grzejnika,
- wymogi prawne i normy zarówno polskie, jak i międzynarodowe związane z omawianą problematyką.
Cenną zaletą książki są przykłady obliczeniowe dobrane w taki sposób, aby jednocześnie zobrazować omówione zagadnienia teoretyczne i przedstawić
praktyczne aspekty pracy grzejnika w instalacji grzewczej.
Polecamy tę książkę studentom kształcącym się na kierunkach inżynieria środowiska, energetyka, budownictwo i architektura, oraz inżynierom
projektującym instalacje grzewcze, a także osobom wykonującym je i nadzorującym ich eksploatację, jak również autorom programów komputerowych służących równoważeniu cieplnemu i hydraulicznemu instalacji grzewczych.
0 Damian Muniak

Zamknij

Wybierz metodę płatności