ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Monika Dębowska - Sołtyk, Piotr Sołtyk
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
384
     PDF

Publikacja rekomendowana jest dla: kierownictwa jfp, skarbników, księgowych, kadrowych oraz audytorów i koordynatorów kontroli zarządczej.

W publikacji znajdują się odpowiedzi na 204 pytania, związane z:

  • przydzielaniem i rozliczaniem dotacji budżetowych;
  • podatkami, klasyfikacją budżetową, sprawozdawczością;
  • organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • samooceną i analizą ryzyka;
  • zarządzaniem i organizacją mechanizmów kontroli;
  • prowadzeniem spraw pracowniczych i ZFŚŚ.

Dobór zawartych pytań jest celowy, gdyż prezentują one aktualną problematykę,  którą poszczególni autorzy publikacji poruszają w trakcie prowadzonych szkoleń, warsztatów organizowanych dla skarbników oraz pracowników służb finansowych.

W płaszczyźnie pragmatycznej taki układ publikacji na celu zminimalizowanie cennego czasu skarbników oraz personelu służb finansowo-księgowych, poświęconego na analizę i weryfikację regulacji prawno-finansowych. Poruszone w publikacji zagadnienia wynikają z faktu nieustannych zmian polskiego ustawodawstwa.

Walorem dodatkowym publikacji są zaproponowane rozwiązania pochodzące z ugruntowanej praktyki szeroko rozumianej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Struktura publikacji:

1 rozdział - Dotacje budżetowe

W tym rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z przydzielaniem, przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla:  jednostek oświatowych, instytucji kultury, spółek gminnych, jednostek pomocy społecznej, związków i klubów sportowych.

2 rozdział - Dział Kadr

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją kadrową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi, zwolnieniami, usprawiedliwieniami, urlopami, refundacją kosztów. 
3 rozdział - Fundusz Świadczeń Socjalnych

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane Rozdysponowywaniem środków ZFŚS, pożyczkami, oświadczeniami, podatkami od pożyczek, dofinansowywaniem urlopów.

4 rozdział - Finanse i księgowość jednostek organizacyjnych

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z finansami  poszczególnych JST, sprawozdawczością, ewidencjonowaniem opłat.

5 rozdział - Gospodarka finansowa

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z wykonaniem budżetu JST, funduszem sołeckim, WPF.

6 rozdział - Elementy organizacji i sprawozdawczości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z klasyfikacją, ewidencją, windykacją opłat za odpady. Ponadto zamieszczono odpowiedzi dotyczące sporządzania sprawozdań
z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami.

7 rozdział -  Przykłady metod i pomiaru ryzyka w gospodarce finansowej JST

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z samooceną, analizą i techniką identyfikacji ryzyk związanych z datacjami, wykonywaniem zadań i gospodarką finansową JST.

8 rozdział - Pion operacyjny skarbnika

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z powierzeniem obowiązków, odpowiedzialnością, ograniczeniami i kompetencjami skarbników gmin i powiatów.

9 rozdział - Organizacja mechanizmów kontroli

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z ustalaniem procedur kontroli, przetwarzaniem danych wrażliwych, odpowiedzialnością i konsekwencjami prawnymi wynikającymi z luk w mechanizmach kontroli.

10 rozdział - Zarządzanie jednostką sektora publicznego

W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z nowymi metodami zarządzania jednostką.


Redaktorzy:

Monika Dębowska-Sołtyk, prawnik, absolwentka wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Odbyła aplikację sędziowską. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2004 r. członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w kadencji 2010-2013. Koordynator Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sandomierzu. Szkoleniowiec oraz autorka publikacji o tematyce finansów publicznych.

Piotr Sołtyk, dr nauk ekonomicznych, specjalizuje się w problematyce Finansów publicznych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Wykładowca na wyższych uczelniach. Szkoleniowiec oraz autor publikacji z dziedziny finansów publicznych i auditingu. Od 2004 r. audytor wewnętrzny w sektorze finansów publicznych.

0 Monika Dębowska - Sołtyk, Piotr Sołtyk

Zamknij

Wybierz metodę płatności