Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Wojciech Lachiewicz, Piotr Ciszewski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
590
     PDF

Stan prawny: październik 2013 r.

Udzielanie, rozliczanie oraz kontrola dotacji oświatowych od 1 września 2013 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, ponadto wprowadzono możliwość odstąpienia, za zgodą organu wykonawczego JST, od terminu - 30 września - do podania planowanej liczby uczniów i przekazywania dotacji przed rozpoczęciem następnego roku budżetowego. Część zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. będzie to m.in.: rozszerzony zakres przeznaczenia dotacji oświatowej przez dotowane jednostki, zmiany w zakresie terminu przekazywania dotacji za grudzień oraz dodano możliwość przekazania jej na rachunek zespołu dotowanych szkół, przedszkoli i placówek. Ponadto wprowadza się możliwość dotowania niepublicznych przedszkoli w wysokości 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych - od 1 września 2015 r., a za zgodą rady gminy - od 1 września 2014 r.

Publikacja szczegółowo omawia m.in. następujące zagadnienia:

  • sposób obliczania dotacji według subwencji oświatowej,
  • zasady waloryzacji rocznej kwoty dotacji oświatowej,
  • dochodzenie od organu dotującego wypłaty dotacji w należnej kwocie,
  • kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu,
  • opodatkowanie dotacji oświatowych
  • odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów dotacyjnych.

Książka zawiera wzory dokumentów, orzecznictwo w przedmiocie opracowania oraz odpowiedzi na pytania.

"Książka: Dotacje oświatowe jest zbiorem komentarzy uwzględniającym aktualny stan prawny. Udziela odpowiedzi na większość istniejących obecnie problemów praktyki i orzecznictwa dotyczącego dotacji, jako takich i dotacji oświatowych. Jest pierwszą na rynku wydawniczym monografią poświęconą  dotacjom oświatowym.

Dla Czytelnika, który sięgnie po książkę nie będzie ulegało wątpliwości, że dotacje oświatowe są najtrudniejszymi do udzielania i rozliczania dotacjami w polskim systemie prawnym. Ma to przyczynę we wskazywanych w książce  brakach i błędach regulacji prawnej. Ich występowanie zagraża rozbieżnymi interpretacjami przepisów ze strony donatora i beneficjenta dotacji. Nie pomniejsza to walorów prawnych i praktycznych publikacji, jako poradnika dla donatorów i dla beneficjentów, a zarazem  jest cennym materiałem kierowanym do osób odpowiedzialnych za stan prawa finansowego de lege lata i za zmiany w prawie de lege ferenda".

dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Krzysztof Surówka

0 Wojciech Lachiewicz, Piotr Ciszewski

Zamknij

Wybierz metodę płatności