ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Łukasz Prasołek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
477
     PDF

Stan prawny: grudzień 2013 r.

Kompleksowe opracowanie tematu czasu pracy
w nietypowym ujęciu - opis wszystkich instytucji czasu pracy
w powiązaniu z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia.

Książka ramowo ujmuje tematykę dokumentacji
w kontekście czasu pracy i zawiera:

 • regulamin pracy (a także obwieszczenia i porozumienia z załogą),
 • umowy i wnioski pracowników oraz polecenia pracodawcy
  (kształtujące wiele instytucji z zakresu czasu pracy),
 • harmonogramy czasu pracy (często stanowiące podstawą organizacji
  pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych),
 • problematykę ewidencji czasu pracy i ściśle z nią powiązane zagadnienia płacowe
  (obrazujące wpływ regulaminu wynagradzania na zasady rozliczania czasu pracy i sposób
  ujęcia elementów związanych z czasem pracy na liście płac).

Publikacja skierowana jest zarówno do szefów firm i menedżerów
zajmujących się planowaniem czasu pracy załogi, jak i do specjalistów
z zakresu kadr i płac, którzy rozliczają i dokumentują czas pracy. Celem
"Dokumentacji czasu pracy" jest prezentacja niestandardowych
rozwiązań
usprawniających organizację czasu pracy w firmie a także
pomoc w sporządzaniu poszczególnych dokumentów.

Zdecydowana większość omówionych wzorów jest
zamieszczona w książce, jak również udostępniona
Czytelnikom na portalu www.ekspertbeck.pl.

Opracowanie jest wzmocnione
licznymi przykładami oraz
praktycznymi poradami
i wskazówkami
.

Dodatkowo książka zawiera ponad 20
stanowisk Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej
, dotyczących
najtrudniejszych kwestii
interpretacyjnych w zakresie czasu
pracy, jego rozliczania
i dokumentowania.

Niektóre omawiane przypadki
zobrazowane są screenami
z programu do zarządzania
czasem pracy
, pokazującymi, jak
automatyzacja procesu
planowania i rozliczania czasu
pracy
ułatwia bieżące
funkcjonowanie organizacji.

Praktyczne etykiety ułatwiają korzystanie z publikacji:

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie postanowienia obligatoryjne dotyczące
  organizacji czasu pracy muszą być zawarte
  w regulaminie pracy
 • Jakie są sposoby potwierdzania obecności w pracy
 • Na jakich warunkach pracownik może przebywać na
  terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu
 • Kiedy pracownik zachowuje prawo do
  wynagrodzenia mimo nieobecności w pracy
 • W jakich sytuacjach pracodawca może zawierać
  porozumienia z załogą i o czym strony muszą
  pamiętać
 • W jakich sytuacjach warto wprowadzać w firmie
  wydłużone okresy rozliczeniowe
 • Po co wprowadzany jest ruchomy lub przerywany
  czas pracy
 • Jakie elementy dotyczące czasu pracy powinny
  znaleźć się w umowie o prace z pracownikiem
 • W jakich sytuacjach pracownik może regulować
  swój czas pracy poprzez odpowiednie wnioski
  składane pracodawcy
 • Czym się kierować, wybierając - najkorzystniejszy
  z punktu widzenia firmy i pracowników - system
  czasu pracy
 • Kiedy pracodawca jest wyłączony z obowiązku
  tworzenia harmonogramów czasy pracy
 • Jakie są konsekwencje niezapewnienia
  pracowników przepisowych odpoczynków
  dobowych i tygodniowych, w jakiej sytuacji
  można taki odpoczynek skrócić
 • Czy trzeba tworzyć grafik niepełnoetatowcom
 • Jakie są konsekwencje błędów w grafiku
 • Kiedy jest korzystniej dla pracodawcy wydać
  polecenie pracownikowi (np. dotyczące odbiory
  nadgodzin), a kiedy czekać na jego wniosek
 • Które polecenia pracodawca ma obowiązek
  uzgadniać z pracownikiem
 • Czym się różni lista obecności od ewidencji czasy
  pracy i jakie są skutki nieprowadzenia ewidencji
 • Jakie informacje pracodawca jest zobligowany
  zgłaszać do PIP i czym grozi niedopełnienie tego
  obowiązku
 • Dlaczego lista płac jest tak ważna dla
  inspektorów PIP
 • Jaki jest wpływ siatki płac
  na wynagrodzenie za nadgodziny
 • Kiedy można zastosować ryczałt za godziny
  nadliczbowe
0 Łukasz Prasołek

Zamknij

Wybierz metodę płatności