ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Czas pracy po zmianach - nowe zasady stosowania przepisów o czasie pracy (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Piotr Wojciechowski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
179
     PDF

Książka omawia nowe przepisy w sposób kompleksowy. Zawiera zwłaszcza wyjaśnienia mogących się pojawić w praktyce wątpliwości interpretacyjnych związanych z ich stosowaniem.

Na uwagę zasługują przy tym nie tylko zasady sporządzania rozkładów czasu pracy w dłuższych okresach rozliczeniowych czy analiza możliwości "uruchomienia" dotychczas statycznej doby pracowniczej, ale również zasady wprowadzania tych instytucji w życie.

Całości dopełnia bogaty zbiór przykładów oraz materiał porównawczy dotyczący brzmienia starych i nowych przepisów.

Czas pracy po zmianach - nowe zasady stosowania przepisów o czasie pracy

  • 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy,
  • "ruchoma" doba pracownicza,
  • zasady sporządzania "elastycznego" harmonogramu czasu pracy,
  • wyjścia z pracy w celach prywatnych.

Od 23.8.2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące gospodarowania czasem pracy.

Kluczowymi elementami nowelizacji są: wprowadzenie przedłużonego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy, oraz tzw. "ruchoma" doba pracownicza umożliwiającą dwukrotne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej bez konieczności ustalania z tego tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

W wyniku wprowadzenia tych instytucji pracodawca i niekiedy pracownik uzyskali uprawnienia do bardziej "elastycznego" sporządzania harmonogramu czasu pracy, który w przypadku potrzeb pracodawcy związany jest ze zmiennym zapotrzebowaniem na wykonaną pracę, a w przypadku pracownika - z możliwością godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Ułatwiono także wprowadzanie przerywanego systemu czasu pracy oraz dopuszczono możliwość odpracowania zwolnień udzielanych pracownikom w celu załatwienia spraw osobistych - tzw. rozliczanie wyjść w celach prywatnych.

0 Piotr Wojciechowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności