Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: SUSE Linux Enterprise Server. Administracja usługami serwera. Księga eksperta

Na płycie dołączonej do książki znajduje się 60-dniowa wersja testowa systemu SUSE Linux Enterprise Server 10 firmy Novell, w wersji 32-bit. Uwaga: Po upływie 60 dni od instalacji należy przedłużyć działanie systemu wykupując roczną bądź trzyletnią subskrypcyjną lub odinstalować system.