Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: PHP 5 i MySQL. Zastosowania e-commerce

Na dołączonej płycie znajdziesz pliki niezbędne do wykonywania opisywanych w książce ćwiczeń.