Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: Matematyka z komputerem dla liceum i technikum

Płyta CD dodana do książki posiada następująca strukturę katalogów: Nazwa programu: Geometria
Autor: Witold Salamon
Dostępność: Freeware
Opis programu:
Program przeznaczony jest do pracy na lekcjach matematyki i nie tylko, na każdym poziomie nauczania. Nauczanie geometrii z jego wykorzystaniem staje się kształcącą zabawą. Kształcenie wyobraźni ucznia, a zarazem wdrażanie do myślenia algorytmicznego to jego atuty.

Program umożliwia:

Za pomocą programu można również zapisać pracę do późniejszego wykorzystania... i wiele więcej -- ograniczone jest to tylko wyobraźnią użytkownika.

Nazwa programu: Matematyka na 102
Autor: Piotr Ruszczak
Dostępność: Freeware
Opis programu:
Program przeznaczony jest do wykonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych. Potrafi narysować wykres funkcji, który można później zapisać w pliku graficznym. Za jego pomocą można wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze należące do danego przedziału. Może zająć się również wielokątami foremnymi oraz gwiaździstymi.
Program przeznaczony jest dla osób, które przy rozwiązywaniu zadań oraz problemów matematycznych nie mają czasu na żmudne obliczenia. Pozwala bardzo szybko otrzymać wynik nawet najbardziej skomplikowanych działań i funkcji. Program może być użyty w szkole w celu wspomagania rozwiązywania zadań oraz w czasie tłumaczenia problemów matematycznych.
Matematyka na 102 zawiera także moduł "Wieże w Hanoi" -- który jest znanym problemem matematycznym. Pozwala on na zrelaksowanie się przy grze, a także na lepsze zrozumienie algorytmu rekurencji.

Nazwa programu: Omega
Autor: Krzysztof Krzciuk
Dostępność: Freeware
Opis programu:
Program Omega 3.0 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows i jest programem przeznaczonym w głównej mierze dla tych nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystywać komputer na lekcjach matematyki. Celem programu jest ułatwienie i uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej nauczyciela.
Programu można używać zarówno do demonstracji, jak i ćwiczeń uczniowskich pod kierunkiem nauczyciela.
Ze względu na fakt, że jest to program narzędziowy, może być używany zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i szkole średniej czy wyższej.
Ćwiczenia, jakie mogą być realizowane za pomocą tego programu, wskazują przykłady umieszczone w menu: demo1, demo2, ćwiczenia i w pliku pomocy.
Tematyka, jaką można realizować za pomocą tego programu, to wszystkie zagadnienia dotyczące pojęcia funkcji, granicy funkcji, pochodnej, przekształceń geometrycznych, rachunku zbiorów, rachunku wektorowego czy rachunku zdań.
Ćwiczenia obejmują również działania na liczbach wymiernych, własności działań i ich zastosowania.
Możliwości graficzne programu pozwalają demonstrować różnego typu twierdzenia z zakresu geometrii.
Opcja „zapis grafiki wektorowej” służy do zapisu samodzielnie utworzonego rysunku, przekształceń; „odczyt grafiki wektorowej” — do ich odczytu. W programie istnieje szereg gotowych rysunków, które mogą służyć jako wzorce.

Program komputerowy nie może raczej zastępować podręcznika, a jedynie być jego uzupełnieniem. Są takie programy, które powielają podręczniki. Można jedynie mieć nadzieję, że uczeń chętniej sięgnie do takiego programu, bo to nowocześniejsze medium, ale osobiście w to wątpię. Natomiast program komputerowy może uatrakcyjnić tok lekcji, zademonstrować to, co jest nie do pokazania na statycznym rysunku w podręczniku czy na tablicy, zastąpić żmudne rachunki obliczeniami maszynowymi itd., itd.
Specyfika matematyki powoduje, że praca z komputerem na takich lekcjach wygląda trochę inaczej niż na zajęciach np. z informatyki, wszak nawet najbardziej poglądowy rysunek nie zastąpi dowodu matematycznego, a przy rozwiązywaniu zadania rysunek spełnia tylko rolę pomocniczą.
W związku z powyższym sala do prowadzenia zajęć z matematyki za pomocą komputera musi spełniać określone warunki. Ponieważ raczej rzadko będzie się korzystało wyłącznie z komputera, stanowiska uczniowskie muszą umożliwiać: wygodne korzystanie zarówno z podręczników, jak i przyrządów geometrycznych, pisanie w zeszytach, korzystanie z tablicy lub innych pomocy.
Można też wykorzystywać program w celach demonstracyjnych i wtedy wystarczy jeden komputer z dużym monitorem, a jeszcze lepiej z projektorem (niestety wysoka cena).
Jeżeli program miałby być wykorzystywany na stanowiskach uczniowskich, to pierwsze dwie lekcje należałoby poświęcić na zaznajomienie się uczniów z obsługą programu, tak aby w czasie jego użytkowania można było się skupić na problemie, a nie na tym, który klawisz nacisnąć lub gdzie kliknąć, aby otrzymać pożądany efekt. Używanie komputera na lekcjach matematyki to niewątpliwie wyzwanie dla nauczyciela, jako że brak w tym względzie szerszych doświadczeń i trzeba się dopracować własnych metod.

Nazwa programu: Pitagoras 2000
Autor: Nahlik Soft
Dostępność: Demo
Opis programu:
Program zawiera kilkaset zadań ze wszystkich działów matematyki przerabianych w szkołach. Jest to właściwie kilkaset typów zadań, gdyż wartości liczbowe z zadaniach są każdorazowo losowane. Zadania podzielone są na działy i poddziały, a w nich pogrupowane tematycznie. Można wybrać zakres materiału dla jednej klasy lub kilku klas równocześnie.
Biorąc pod uwagę wprowadzaną reformę systemu edukacji, zakres przerabianego aktualnie materiału można wybierać albo według starego, albo według nowego podziału.
Wszystkie zadania wzbogacone są w szczegółowe wskazówki, z których można korzystać w trakcie nauki, tak jak z podpowiedzi korepetytora. Korzystanie ze wskazówek wiąże się jednak z obniżeniem ilości punktów uzyskanych za rozwiązanie danego zadania.
Ostatecznym celem jest umiejętność rozwiązania zadań bez pomocy wskazówek, za co przyznawana jest najwyższa punktacja. Tak więc postępy w nauce są punktowane i można je śledzić na wykresach. Program może prowadzić ewidencję postępów dla wielu uczniów oddzielnie.
Oprócz podstawowego zestawu zadań, pogrupowanych tematycznie i dostosowanych do materiału poszczególnych klas, w programie znajduje się kilka zbiorów testów z poszczególnych działów matematyki. Testy realizowane są bez wskazówek i dają możliwość oceny opanowania danego działu matematyki.
W programie znajduje się również zwięzły podręcznik zawierający wszystkie potrzebne definicje i wzory.
W czasie rozwiązywania zadań można również korzystać z podręcznego notatnika, programu rysunkowego oraz kalkulatora, otwieranych na ekranie. Na ogół jednak użycie do pomocy zwykłej kartki papieru, ołówka i podręcznego kalkulatora okazuje się znacznie wygodniejsze.

Nazwa programu: Wykresy
Autor: Rafał Piechocki
Dostępność: Freeware
Opis programu:
Program umożliwia wykonywanie wykresów funkcji liniowej na monitorze komputera. Jego przeznaczeniem jest pomoc uczniom w zrozumieniu i poszerzaniu wiedzy w tematach związanych z badaniem podstawowych właściwości funkcji. Jedną z cech programu jest możliwość wprowadzenia wzoru w postaci naturalnej (symbolicznej), co zwalnia ucznia z konieczności znajomości zapisu komputerowego. Program umożliwia:

Aktualnie w przygotowaniu jest kolejna wersja programu, która umożliwiać będzie tworzenie wykresów 3D oraz 4D (animacja w czasie). Wykresy v4.0 będą dostępne pod koniec 2004 roku.