Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia

Płyta CD dołączona do książki zawiera pliki potrzebne do wykonywania omawianych w książce ćwiczeń oraz ich kod ActionScript.