Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu

Na płycie CD w katalogu Programy znajdują się wybrane programy, które zostały omówione w książce.

Ponadto w katalogach poszczególnych programów znajduje się plik tekstowy, który zawiera m.in. następujące informacje: