Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: C++Builder. Kompendium programisty

Płyta CD zawiera 123 przykładowe, kompletne projekty aplikacji będące ilustracją najważniejszych zagadnień poruszanych w książce. Struktura katalogów znajdujących się na płycie odpowiada strukturze rozdziałów książki. Oznacza to, że nazwy katalogów są numerami kolejnych rozdziałów. W celu maksymalnego ułatwienia Czytelnikom korzystania z programów zamieszczonych na płycie w nazewnictwie projektów aplikacji zachowano konwencję, którą posługiwano się w książce.