Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego

Dołączona do książki płyta zawiera modele, które powinny ułatwić samodzielne wykonanie przykładów. Każdy przykład ma przygotowany model początkowy i końcowy oraz modele pośrednie, które ilustrują kolejne fazy realizacji projektu.

Przykłady zostały przygotowane w wersji V5R17 systemu CATIA.