Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego

CD-ROM zawiera Wszystkie modele powierzchniowe oraz hybrydowe opisywane w książce wykonane w systemie CATIA w wersji v5r9

Rozdzial 2

Rozdzial 3