Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji

Na dołączonej płycie CD znajdują się materiały pomocnicze do książki. Nie są to tylko dodatki do książki, ale materiał ten stanowi samodzielny kurs, którego trzon stanowią sprawdzone w trakcie zajęć ze studentami prezentacje multimedialne. Obok prezentacji dołączone są filmy i pliki CATII wykorzystywane w ćwiczeniach i zadaniach do samodzielnego wykonania. Całość materiałów udostępnionych na płycie zajmuje ponad 400 MB przestrzeni dysku.

Materiały podzielone są na katalogi związane z kolejnymi rozdziałami książki (Rozdzial2, Rozdzial3, …).

W katalogu dotyczącym rozdziału znajdują się następujące podkatalogi: