Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących

Dołączona do książki płyta CD zawiera wybrane modele opisywane w książce. Struktura katalogów CD odpowiada strukturze książki i wygląda następująco:

\R002 \R003 \004 \R005 \R006 \R007