Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: Blender. Podstawy modelowania

W katalogu PROGRAMY znajdują się programy wykorzystane do modelowania głowy: dwie wersje Blendera dla systemu Linux oraz wersja dla systemu Windows XP. Dla uzupełnienia całości znajduje się tu także wersja GIMP-a dla Windows XP (w Linuksie GIMP jest instalowany wraz z dystrybucją) oraz biblioteki GTK+, które są wymagane do pracy GIMP-a. Należy je zainstalować przed instalacją tej aplikacji. GIMP posłuży do wykonania niezbędnych tekstur dla modelu. Zaleca się na początek korzystanie z tych wersji programów do nauki modelowania w oparciu o książkę, pomimo że można ściągnąć i zainstalować nowsze wersje z internetu.

W katalogu PRZYKŁADY zamieszczono pliki Blendera obrazujące postęp w modelowaniu. Mogą one być wykorzystane do porównania własnej pracy Czytelnika z modelem książkowym. Ich nazwy odpowiadają numerom rysunków w książce. Zrzuty ekranowe z tych plików posłużyły do wykonania rysunków w książce.

W katalogu TEKSTURY zamieszczono rysunki tekstur, nałożonych na model głowy, oraz pliki GIMP-a odpowiadające tym teksturom. Znajduje się tutaj także plik face.jpg, który jest użyty jako tło do wykonania modelu głowy i od którego zaczyna się modelowanie.