Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego

  1. Kody źródłowe przykładów opisywanych w książce oraz proponowane rozwiązania ćwiczeń. Do każdego programu została dodana także jego postać skompilowana, gotowa do załadowania do pamięci mikrokontrolera, w formacie *.hex.
  2. Darmowe wersje opisywanych w książce kompilatorów (AVR Studio 4, WinAVR, Bascom, mikroPascal, Keil uVision3, WinARM).
  3. Programy ładujące (AVRdude, PonyProg2000, FlashMagic).