Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie III

CD-ROM zawiera:

Przykłady zamieszczono w folderach, których nazwy odpowiadają numerom roz-działów w książce, np. R2 — rozdział 2., R3 — rozdział 3. itd. Każdy z folderów — od R1 do R25 — zawiera podfoldery o numerach odpowiadających numerom przykładów w poszczególnych rozdziałach książki.

Wszystkie przykłady, z wyjątkiem tych, które zawierają nowe komponenty, można skompilować również w wersji Delphi 7.