Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: AutoCAD 2005 dla użytkowników AutoCAD 2004

CD-ROM zawiera:

zapoznanie się z możliwościami programu AutoCAD 2005.