ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Biuletyn Coacha (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Okładka książki/ebooka Biuletyn Coacha

Okładka książki Biuletyn Coacha

Okładka książki Biuletyn Coacha

Okładka książki Biuletyn Coacha

Wydawnictwo:
Perspektywa
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
2w1 w pakiecie:
     ePub
     Mobi

Ebook

9,99 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Ad­re­so­wa­ny głów­nie do co­achów, jed­nak two­rzy­my go w ten spo­sób, by słu­żył tak­że me­na­dże­rom, te­ra­peu­tom, psy­cho­lo­gom, pe­da­go­gom, na­uczy­cie­lom oraz wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym roz­wo­jem. Umożliwia dzielenie się warsztatem oraz wizją coachingowego świata. Pozwala również poznać tajniki coachingu niezbędne podczas pracy z klientem.
0

Zamknij

Wybierz metodę płatności