ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Stefan Jaworski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
268
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Praktyczne opracowanie, które:

 • adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne przygotowanie i złożenie apelacji dzięki praktycznym wskazówkom Autora,
 • zapewni fachowe przygotowanie się do wnoszenia apelacji aplikantom adwokackim i radcowskim,
 • zawiera wzory konkretnych pism procesowych oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone tematowi.


Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne wniesienie apelacji przez pełnomocnika procesowego i jej merytoryczne rozpoznanie przez sąd.

Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono dwie części. Pierwsza z nich - opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych.

Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

W ZAKRESIE APELACJI CYWILNEJ:

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:
 • dopuszczalność apelacji cywilnej,
 • podmioty legitymowane do składania apelacji,
 • termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji
 • elementy konstrukcyjne apelacji,
 • opłaty sądowe w sprawach cywilnych
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • odpowiedź na apelację oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji;
W części  II znajdują się następujące wzory:
 • Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
 • Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
 • Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwa do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

W  ZAKRESIE APELACJI KARNEJ:

W  części I Autor kolejno prezentuje i omawia:
 • dopuszczalność apelacji karnej,
 • podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
 • właściwość sądów,
 • termin do wniesienia apelacji karnej,
 • wymogi formalne apelacji w sprawie karnej, zarzuty apelacyjne,
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • postępowanie przed sądami drugiej instancji,
 • rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
W części  II znajdują się następujące wzory:
 • Apelacji karnej,
 • Odpowiedzi na apelację karną,
 • Wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
 • Wniosku o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania  przygotowawczego,
 • Upoważnienia do obrony,
 • Uprawnienia do obrony nieograniczonej,
 • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
 • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego.

Jako Część III w każdej z Apelacji dołączono wybór najistotniejszych i najbardziej przydatnych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Na marginaliach umieszczono hasła tematyczne ułatwiające szybkie odnalezienie interesujących czytelnika zagadnień.

 

0 Stefan Jaworski

Zamknij

Wybierz metodę płatności