ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Stefan Jaworski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
272
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Niebywałą zaletą serii Prawo Sądowe jest koncentracja na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne wniesienie apelacji przez pełnomocnika procesowego i jej merytoryczne rozpoznanie przez sąd.

Apelacje cywilne i karne jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym.

Zalety dla Czytelnika!

 • gotowe wzory pism,
 • merytoryczna analiza wyroków sądowych,
 • wskazanie klasycznych błędów i problemów związanych z pisaniem pism procesowych,
 • wyczerpujące i szczegółowe omówienie tematyki apelacji cywilnych i karnych w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo,
 • aktualny stan prawny, uzupełniony o najnowsze zmiany legislacyjne i orzecznictwo.

Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono dwie części. Pierwsza z nich - opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych.

Drugie, zaktualizowane wydanie,  zostało poszerzone o najnowsze rozstrzygnięcia orzecznicze, zarówno cywilistyczne jak i karnistyczne, dotyczące m.in. zakresu rażącej niewspółmierności kary i bezwzględnych przyczyn odwoławczych czy przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd.

Dodatkowo, uwzględniono w szerszym zakresie tematykę sporządzania apelacji oraz zagadnienia związane z problematyką kolizji prawa polskiego z prawem unijnym. Dla wygody Czytelnika  również Cz. III - Orzecznictwo, została podzielana tematycznie, adekwatnie do systematyki całej książki.

Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

W ZAKRESIE APELACJI CYWILNEJ:

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

 • dopuszczalność apelacji cywilnej,
 • podmioty legitymowane do składania apelacji,
 • termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji
 • elementy konstrukcyjne apelacji,
 • opłaty sądowe w sprawach cywilnych
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • odpowiedź na apelację oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji;

W części  II znajdują się następujące wzory:

 

 • Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
 • Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
 • Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwa do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

W  ZAKRESIE APELACJI KARNEJ:

W  części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

 • dopuszczalność apelacji karnej,
 • podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
 • właściwość sądów,
 • termin do wniesienia apelacji karnej,
 • wymogi formalne apelacji w sprawie karnej, zarzuty apelacyjne,
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • postępowanie przed sądami drugiej instancji,
 • rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.

W części  II znajdują się następujące wzory:

 • Apelacji karnej,
 • Odpowiedzi na apelację karną,
 • Wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
 • Wniosku o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania  przygotowawczego,
 • Upoważnienia do obrony,
 • Uprawnienia do obrony nieograniczonej,
 • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
 • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu "kod dostępu" wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 15 maja 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu postępowania karnego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
0 Stefan Jaworski

Zamknij

Wybierz metodę płatności