ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami. Wydanie 4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Stefan Jaworski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
372
     PDF

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism to pisma procesowe dotyczące następujących spraw:

 • Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej, naruszenie prawa materialnego i błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego i materialnego,
 • Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego, materialnego i sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
 • Ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Rękojmia za wady, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Umowa zlecenia, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Sprawa o zapłatę, sprzeczność ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
 • Sprawa o rentę, naruszenie prawa procesowego (art. 233 KPC),
 • Sprawa o zapłatę, błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku,
 • Sprawa o zapłatę, naruszenie przepisów prawa procesowego, przedawnienie,
 • Rękojmia i odpowiedzialność odszkodowawcza, sprzeczność istotnych ustaleń z zebranym materiałem dowodowym,
 • Sprawa o zapłatę z prawa pracy, naruszenie prawa procesowego i materialnego,
 • Sprawa o zapłatę, naruszenie prawa procesowego,
 • Odpowiedzialność majątkiem wspólnym, naruszenie prawa materialnego i procesowego,
 • Błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
 • Sprawa o zapłatę z tytułu robót budowlanych, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
 • Rozwód, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie praw materialnego i procesowego,
 • Sprawa o ustalenie, naruszenie prawa procesowego,
 • Sprawa z prawa pracy, naruszenie prawa materialnego,
 • Sprawa o ustalenie z prawa pracy, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Rękojmia za wady, naruszenie prawa procesowego,
 • Zniesienie wspólności z datą wsteczną, naruszenie prawa materialnego,
 • Podział majątku dorobkowego, naruszenie prawa procesowego, sprzeczność ustaleń z zebranym materiałem dowodowym,
 • Sprawa o zadośćuczynienie, naruszenie prawa materialnego,
 • Sprawa o zapłatę, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
 • Wstąpienie w stosunek najmu, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa materialnego,
 • Ochrona dóbr osobistych, naruszenie prawa materialnego, procesowego, sprzeczność ustaleń z zebranym materiałem dowodowym,
 • Pozbawienie praw rodzicielskich, alimenty, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego,
 • Sprawa o ustalenie warunków umowy o pracę, naruszenie prawa materialnego,
 • Sprawa o zapłatę, zapis na sąd polubowny, naruszenie prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Sprawa o zapłatę, uznanie nieprawidłowe, naruszenie prawa materialnego,
 • Sprawa o zapłatę, nieważność postępowania, naruszenie prawa procesowego,
 • Stwierdzenie nabycia spadku, naruszenie prawa materialnego,
 • Zwrot nieruchomości warszawskiej, naruszenie prawa materialnego i procesowego,
 • Wadliwa wycena szkody (grunty warszawskie),
 • Wypadek drogowy, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Pobicie ze skutkiem śmiertelnym, obraza prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Fałszerstwo dokumentu, obraza przepisów prawa materialnego,
 • Ukrycie dokumentów, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Łapownictwo, obraza prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji, obraza prawa procesowego,
 • Pobicie, obraza przepisów prawa materialnego,
 • Rozbój, obraza przepisów prawa procesowego,
 • Kara łączna, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Rażąca surowość kary, obraza prawa procesowego,
 • Fałszerstwo, rażąca niewspółmierność kary,
 • Pobicie, naruszenie prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Pobicie, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Rozbój, obraza przepisów postępowania, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Paserstwo umyślne, błąd w ustaleniach faktycznych, obraza prawa procesowego,
 • Zniesławienie (kontratyp), obraza prawa materialnego,
 • Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, obraza prawa materialnego ,
 • Gwałt, obraza prawa procesowego,
 • Ujawnienie informacji poufnej, błąd w ustaleniach faktycznych,
 • Obrona obligatoryjna, obraza prawa procesowego,
 • Obowiązek odczytania protokołów zeznania, obraza praw procesowego

oraz akty prawne:

 • ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu,
 • ustawa z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg dotyczący apelacji),
 • ustawa z 6.6.1997 r. - Kodeks postępowania karnego (wyciąg dotyczący apelacji).
0 Stefan Jaworski

Zamknij

Wybierz metodę płatności