ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Akcja - prawo podmiotowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Wojciech Popiołek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
256
     PDF

Spółka akcyjna jest jedną z najpopularniejszych form organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. Spółka akcyjna bowiem jest nie tylko formą prowadzenia działalności gospodarczej, ale i stanowi - w sprzyjających warunkach - sprawny mechanizm umożliwiający pomnażanie zainwestowanego w nią kapitału.

Akcje są majątkowymi prawami podmiotowymi, a treść tych praw umożliwia akcjonariuszowi partycypację w zyskach spółki i jej majątku oraz pośrednie (przede wszystkim poprzez wykonywanie prawa głosu) oddziaływanie na prowadzenie spraw spółki. Akcje zatem odzwierciedlają i chronią interes ekonomiczny akcjonariusza związany z jego inwestycją kapitałową.

Praca niniejsza, koncentrując się na problematyce akcji rozumianej jako prawo podmiotowe, stanowi rodzaj syntetycznego podsumowania dotychczasowych studiów Autora, których wyniki były już po części publikowane, przede wszystkim w Systemie Prawa Handlowego, pod redakcją prof. Stanisława Włodyki, a także w komentarzu do Kodeksu spółek handlowych, pod redakcją prof. Janusza Strzępki.

0 Wojciech Popiołek

Zamknij

Wybierz metodę płatności