Pliki XML 
Wydawnictwa Helion

ksiegarnie.xml			- lista serwisow
produkty-<SERWIS>.xml(.gz) 	- produkty w poszczegolnych serwisach (z ebookami)
produkszty-wszystkie.xml(.gz) 	- produkty z wszystkich serwisow (z ebookami)
produkty.xml(.gz) 		- produkty z wszystkich serwisow (bez ebookow)
spisy.xml(.gz)			- spisy tresci
statusy-<SERWIS>.xml		- wylacznie statusy ksiazek (bez opisow, cen itd.)

products-all.xml

products-all.xml.gz


products-heliongroup.xml

products-heliongroup.xml.gz


ksiegarnie.xml                       
lista-promocje.cgi                   
produkty-bezdroza.xml                
produkty-bezdroza.xml.zip            
produkty-dlabystrzakow.xml           
produkty-dlabystrzakow.xml.zip       
produkty-ebookpoint.xml              
produkty-ebookpoint.xml.zip          
produkty-editio.xml              
produkty-editio.xml.zip          
produkty-helion.xml                  
produkty-helion.xml.zip              
produkty-onepress.xml                
produkty-onepress.xml.zip            
produkty-sensus.xml                  
produkty-sensus.xml.zip              
produkty-septem.xml                  
produkty-septem.xml.zip              
produkty-videopoint.xml              
produkty-videopoint.xml.zip          
produkty-wszystkie.xml               
produkty-wszystkie.xml.zip           
produkty.xml                         
produkty.xml.zip                     
spisy.xml                 
spisy.xml.gz                 
statusy-bezdroza.xml                 
statusy-dlabystrzakow.xml            
statusy-ebookpoint.xml               
statusy-editio.xml               
statusy-helion.xml                   
statusy-onepress.xml                 
statusy-sensus.xml                   
statusy-septem.xml                   
statusy-videopoint.xml               

Promocje

promocje_ebookpoint.xml promocje_editio.xml promocje_helion.xml promocje_sensus.xml promocje_septem.xml promocje_bezdroza.xml promocje_onepress.xml promocje_editio.xml promocje_videopoint.xml