Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2015

Lauret zaufanych opinii
Zarządzanie projektami z wykorzy...

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Autor: 

Ocena:
   5/6  Opinie  (5)
Stron: 296
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Cena:
47,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
niedostępna
eBook
Pdf ePub Mobi
47,00 zł

Zarządzaj projektami darmowymi narzędziami!

  • Jak rozpocząć projekt?
  • Jak skutecznie doprowadzić go do końca?
  • Jakie narzędzia warto wykorzystać?

Zarządzanie projektami jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Wymaga ogromnej wiedzy, a nierzadko także wsparcia specjalistycznych narzędzi. Na rynku jest ich wiele. Wspierają wszelkie czynności związane z planowaniem, monitorowaniem oraz zarządzaniem projektem. Niestety, zazwyczaj ich cechą wspólną jest wysoka cena. Czy masz w swoim budżecie środki na tego typu rozwiązania?

Od dziś nie musisz już się tym martwić! Dzięki tej unikalnej książce dowiesz się, jak zapanować nad projektem, wykorzystując tylko i wyłącznie sprawdzone darmowe narzędzia. Ponadto zdobędziesz ogólną wiedzę na temat samego zarządzania projektami, przekazaną przez doświadczonego kierownika projektów i zaserwowaną w przejrzysty oraz przyjazny sposób. Po przeczytaniu tej książki zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem zmianami czy też budową harmonogramu przestaną być Ci obce. Dodatkowo dowiesz się, jak wygląda proces certyfikacji PMP i Prince2. Jeżeli na co dzień prowadzisz projekty -- ta książka Ci w tym pomoże!

  • Uruchamianie projektu
  • Dobór zespołu i komunikacja między jego członkami
  • Proces zarządzania zmianami
  • Ewidencja wymagań użytkownika
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Sposoby budowy harmonogramu
  • Zarządzanie budżetem
  • Dokumentowanie w fazie wytwórczej
  • Gwarantowanie jakości (normy ISO)
  • Zakończenie projektu
  • Dostawa gotowego rozwiązania
  • Certyfikacja w dziedzinie project management
  • Przegląd darmowego oprogramowania, wspierającego zarządzanie projektami
  • Joint Application Design
  • Programowanie ekstremalne
  • Agile development

Wykorzystaj sprawdzone, darmowe narzędzia!

Wstęp (9)
Część I: Zarządzanie projektami w pigułce (13)
Rozdział 1. Pojęcia podstawowe (15)
  • Był sobie projekt... (17)
    • Realia organizacyjne (19)
    • W stronę organizacji zorientowanej projektowo (22)
  • Ewolucja project managementu (23)
  • Cykl życia projektu (23)
  • Zróbmy to po swojemu (25)
  • Narzędzia (25)
  • Ocena sukcesu projektu (26)
  • Zarządzanie i zespół (27)
  • Zastosowanie zarządzania projektami (29)
  • Pytania kontrolne (30)
Rozdział 2. Uruchamianie projektu (31)
  • Proste trudnego początki (31)
  • Karta projektu (32)
  • Jak dobrze zainicjować projekt? (34)
  • Plan projektu: budowa i utrzymanie (37)
    • Zakres prac (38)
    • Uczestnicy projektu (40)
    • Struktury pozaprojektowe (42)
    • Procedury (43)
    • Szkolenia (45)
    • Infrastruktura (45)
    • Harmonogram prac (46)
    • Budżet (46)
  • Plan projektu zmienia się w czasie! (47)
  • Pytania kontrolne (47)
Rozdział 3. Zespół projektowy i komunikacja (49)
  • Zespół... mitów i zalet (49)
  • Utrzymanie zespołu (51)
  • Budowanie autorytetu kierownika (52)
  • Sztuka sprawnej komunikacji (55)
    • Wymiana informacji w projektach (56)
    • Spotkania, czyli jak się nie zagadać na śmierć (57)
  • Role w zespole, czyli optymalne ludzi dopasowanie (58)
    • Klasyfikacja dr. Belbina (58)
    • Typologia MTR-i(tm) (60)
  • Ludzie są różni, czyli model typów osobowości Myers-Briggs (61)
    • Pojęcia podstawowe (61)
    • Typy Myers-Briggs w pigułce (63)
  • Role i typy osobowości - konkluzja (65)
  • Pytania kontrolne (66)
Rozdział 4. Od WBS do harmonogramu (67)
  • Dualizm projektowy (67)
  • Struktura podziału prac (WBS) (68)
  • Tworzenie WBS (72)
  • Rola WBS w kontroli zakresu projektu (75)
  • Pytania kontrolne (76)
Rozdział 5. Zarządzanie zmianami (77)
  • Proces zarządzania zmianami (77)
  • Role w procesie zarządzania zmianami (80)
  • Wpływ zmian na tzw. wydania produktu (80)
  • Pytania kontrolne (bardzo trudne!) (82)
Rozdział 6. Sztuka zarządzania wymaganiami użytkownika (83)
  • Użytkownicy i udziałowcy (84)
    • Niezrozumienie wymagań użytkownika (84)
    • Środowisko "upolitycznione" (85)
    • Niestabilne wymagania użytkownika (87)
  • Poradnik praktyczny (87)
    • Mapa polityczna projektu (89)
    • Techniki zbierania wymagań (90)
    • Typologia wymagań informatycznych (93)
    • Jakość wymagań (97)
  • Pytania kontrolne (98)
Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem (99)
  • Pojęcia podstawowe (100)
  • Odkrywanie ryzyk projektowych (104)
  • Rodzaje ryzyka (105)
    • Podział według pochodzenia (105)
    • Podział według natury ryzyka (107)
  • Materializacja ryzyka i jego wpływ na projekt (108)
  • Szablon dokumentowania ryzyka (109)
  • Mapa ryzyka (110)
  • Pytania kontrolne (111)
Rozdział 8. Planowanie zadań i budowa harmonogramu (113)
  • Planowanie kontra chaos (113)
  • Zależności pomiędzy zadaniami (115)
    • Związek "zakończ-rozpocznij" (ang. Finish-Start) (116)
    • Związek "zakończ-zakończ" (ang. Finish-Finish) (116)
    • Relacja "rozpocznij-rozpocznij" (ang. Start-Start) (116)
    • Relacja "rozpocznij-zakończ" (ang. Start-Finish) (117)
    • Wprowadzanie opóźnień lub przyspieszeń zadań (117)
  • Ścieżka krytyczna (118)
  • Szacowanie pracochłonności i kosztów prac (120)
  • Przypisywanie zasobów zadaniom (122)
    • Planowanie zadań w trybie "effort-driven" (122)
    • Planowanie zadań z wyłączonym trybem "effort-driven" (126)
  • Sztuka wymyślania i układania zadań (127)
  • Optymalizacja obciążenia zasobów projektowych (128)
  • Przekazywanie zadań członkom zespołu (130)
  • Pytania kontrolne (131)
Rozdział 9. Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym (133)
  • Elementy analizy budżetowej w projekcie (134)
  • Koszty własne w projekcie (137)
  • Koszty zewnętrzne w projekcie (138)
  • Planowanie wykorzystania zasobów (139)
  • Kontrolowanie czy raportowanie czasu pracy? (140)
  • Pytania kontrolne (141)
Rozdział 10. Śledzenie postępów i metoda Earned Value (143)
  • Pojęcie wersji bazowej harmonogramu (143)
  • Rejestrowanie danych o postępie prac (145)
    • Rejestracja statusu procentowego realizacji zadań (145)
    • Pełna rejestracja stanu realizacji prac (146)
  • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) (147)
  • Symulowanie postępu prac (152)
  • Pytania kontrolne (153)
Rozdział 11. Dokumentacja projektowa w fazie wytwórczej (155)
  • Raportowanie o stanie projektu (156)
  • Dziennik projektu (158)
    • Zespół projektowy (159)
    • Produkty (159)
    • Środowisko sprzętowe i programowe (160)
    • Baza wiedzy (161)
    • Lista ryzyk projektowych (162)
    • Sprawy bieżące, problemy (162)
    • Zdarzenia projektowe (162)
    • Historia zmian w wymaganiach (163)
  • Dokumentowanie spotkań (164)
  • Pytania kontrolne (165)
Rozdział 12. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym (167)
  • Normy ISO serii 9001 (168)
  • Model CMM (170)
  • Testowanie oprogramowania (171)
  • Pytania kontrolne (175)
Rozdział 13. Dostawa i zamknięcie projektu (177)
  • Dostawa produktu (178)
  • Strategie wdrażania złożonych systemów informatycznych (179)
  • Szkolenia użytkowników (180)
  • Zamknięcie prac w projekcie (181)
  • Gwarancja i konserwacja (183)
  • Pytania kontrolne (184)
Rozdział 14. Podwykonawstwo i zakup usług (185)
  • Pytania kontrolne (190)
Rozdział 15. Certyfikacja project management (191)
  • Certyfikacja PMP (192)
    • PMBOK, czyli kto za tym stoi? (192)
    • Egzamin (193)
  • Metodyka i certyfikacja PRINCE2 (194)
    • Egzamin PRINCE2 Foundation (195)
    • Egzamin PRINCE2 Practitioner (195)
    • Co wyróżnia PRINCE2? (196)
  • Pytania kontrolne (199)
Część II: Darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami (201)
Rozdział 16. Przegląd darmowego oprogramowania do zarządzania projektami (203)
    • Projekty pominięte w książce (204)
    • Achievo (205)
    • ASTS/ASPT (206)
    • Austin (207)
    • dotproject (208)
    • Double Choco Latte (209)
    • Eventum (210)
    • Gantt Chart Generator (211)
    • GanttProject (211)
    • GanttPV (212)
    • KPlato (212)
    • Maven (213)
    • OpenProj (213)
    • OpenWorkbench (214)
    • phpCollab (215)
    • PHProjekt (215)
    • Planner (216)
    • ]project open[ (216)
    • RT: Request Tracker (216)
    • TargetProcess (217)
    • Trac (218)
    • TUTOS (218)
Rozdział 17. GanttProject, czyli proste harmonogramowanie (219)
  • Rozpoczynamy nowy projekt (220)
    • WBS (220)
    • Szybkie wprowadzanie parametrów zadań (223)
    • Praca przy użyciu myszki (223)
  • Zależności i inne atrybuty zadań (224)
  • Zaawansowane atrybuty zadań (225)
  • Zasoby (226)
  • Wygląd wykresu (227)
  • Analiza projektu (227)
  • Zaawansowane opcje programu (228)
Rozdział 18. OpenProj, czyli prawie jak Microsoft Project (229)
  • Rozpoczynamy nowy projekt (230)
    • WBS (231)
    • Tworzenie i edycja parametrów zadań (232)
  • Zależności i inne atrybuty zadań (234)
  • Zaawansowane atrybuty zadań (235)
  • Zasoby (236)
  • Wygląd wykresu (238)
  • Widoki (239)
  • Kalendarze niestandardowe (243)
  • Analiza i raportowanie projektu (245)
Rozdział 19. TUTOS, czyli efektywna praca zespołowa (247)
  • Funkcjonalność TUTOS (248)
  • Instalacja komponentów bazy danych i serwera WWW (248)
    • Instalacja ręczna (249)
    • Instalacja pakietowa (253)
    • Pakiet MySQL GUI Tools (254)
  • Instalacja TUTOS (255)
    • Rozpakowanie skryptów (255)
    • Konfiguracja PHP (256)
    • Konfiguracja pustej bazy danych dla TUTOS (256)
    • Dostosowanie skryptu instalacyjnego TUTOS (259)
    • Konfiguracja Apache dla TUTOS (260)
    • Dostosowanie pliku apache.conf (260)
    • Tuż przed instalacją (260)
    • Instalacja TUTOS - krok po kroku (261)
    • Obsługa systemu TUTOS (263)
Dodatki (265)
Dodatek A: Joint Application Design (267)
Dodatek B: Programowanie ekstremalne wobec metod wytwórczych tradycyjnych (271)
  • Metody tradycyjne (271)
  • Programowanie ekstremalne (273)
  • Pytania kontrolne (275)
Dodatek C: Agile development (na przykładzie scrum) (277)
Skorowidz (281)
Najczęściej kupowane razem:
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania plus MacPodręcznik. Edycja OS X Yosemite plus Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V
Cena zestawu: 119,84 zł 140,99 zł
Oszczędzasz: 21,15 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(1)
5
(3)
4
(1)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 5

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Książka w mniejszym stopniu o darmowym oprogramowania co o normalnym zarządzaniu projektami. Wartością dodaną tej książki jest fakt, że odnosi się ona do naszych, polskich realiów i jest napisana w przystępny sposób. Świetnie się czyta, dużo praktycznych wskazówek, a informacje nt. darmowego oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami są jedynie wisienką na torcie :).
  Ocena : 5 

Daję ocenę 5, choć dopiero zaczynam ją czytać. Autor na samym początku pisze, że jest to uzupełnieniona i przebudowana książka z 2005 roku wydana z powyższych powodów pod nowym tytułem. Mnie zaciekawiła po samym spisie treści i kilku losowych stronach. Gdy później przeczytałem, że "poprzednia wersja" była bardzo dobra, stwierdziłem, że mam chyba nosa ;-) Zobaczymy co będzie po przeczytaniu tej pozycji..
  Ocena : 5 

Widać, że autor jest naprawdę bardzo dobrze obeznany z tematem, mocno stąpa po ziemi i każdy etap realizacji projektu zna z autopsji. Książka pisana ewidentnie przez praktyka, naszpikowana dobrymi radami i przykładami z życia wziętymi. Wszystko w realiach firm istniejących na polskim rynku, bez lukrowania i "idealnych metodologii", na "idealne projekty". Mocne osadzenie w polskich realiach i "know-how" na problemy występujące w rzeczywistości na polskim rynku to dodatkowe atuty te książki.<br /> Książka opisuje jednak zarządzanie projektem rzeczywiste - a więc w konwencji oderwanej od metodologii zwinnych, które pojawiają się tylko jako dodatek na kilku stronach (dosłownie) dodatków. Autor traktuje samą metodologię zwinną jako taktykę stosowaną w trakcie procesu "wytwórczego" - książkę zaś poświęca opisaniu zarządzania projektem w pełnym wymiarze - od momentu jego powstawania do zakończenia. Stąpający mocno po ziemi autor ukazuje rzeczywistość ścierania się z problemami dnia codziennego, wynikającymi z budowy przedsiębiorstwa, metod jego funkcjonowania, utartych schematów oraz mentalności ludzi. Powoduje to brak "idylliczności" właściwej książkom skupiającym się na metodologiach zwinnych, które zawsze opisują ten docelowy, idealny stan oraz ukazują w jaki to cudowny sposób są w stanie przemienić twoją pracę w zabawę.<br /> Książka niewątpliwie warta polecenia każdemu kto szuka dobrych rad i wskazówek. Wiedza podana w formie do zastosowania "od zaraz" niemal na zasadzie pigułki do zaaplikowania.
  Ocena : 5 

Książka konkretna, bardzo dobrze napisana, w bardzo dobrej cenie. Warta przeczytania przez wszystkich mających coś wspólnego z zarządzaniem projektami.
  Ocena : 4 

Wystawiłem ocenę "4", chociaż jeszcze tej książki nie czytałem. Wynika to z faktu, że posiadam wcześniejszy tytuł pana Wróblewskiego "Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków" wydaną przez Helion w roku 2005, który jest niezłą książką, a spis treści pokrywa się praktycznie co do joty (z drobnymi odstępstwami) z komentowaną pozycją, do której dodano drugą część (około 100 stron) poświęconą oprogramowaniu. Wydaje mi się, że w opisie książki na stronie internetowej Helionu powinna się ta informacja znaleźć, by każdy potencjalny nabywca wiedział, że jest to w rzeczywistości poszerzone i uzupełnione drugie wydanie pod zmienionym tytułem wcześniejszej pozycji tego autora.